ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
สื่อสิ่งพิมพ์
ศูนย์ดำรงธรรม
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้146คน
ผู้ชมเมื่อวาน485คน
ผู้ชมเดือนนี้10467คน
ผู้ชมเดือนก่อน8827คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1174404คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำหมู่ ๑ หมู่ ๒ , หมู่ ๓ และหมู่ ๘ ตำบลท่าข้าม 22 ก.ย. 2559 (อ่าน 8 ครั้ง)
การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำหมู่ ๔ หมู่ ๕ , หมู่ ๖ และหมู่ ๗ ตำบลท่าข้าม 20 ก.ย. 2559 (อ่าน 10 ครั้ง)
การแจ้งออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว กรณีไปทัศนศึกษาหรือสันทนาการท้องที่จังหวัดอื่น 20 ก.ย. 2559 (อ่าน 16 ครั้ง)
ขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 19 ก.ย. 2559 (อ่าน 14 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 14 ก.ย. 2559 (อ่าน 22 ครั้ง)
การระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองพานทอง 14 ก.ย. 2559 (อ่าน 14 ครั้ง)
การยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและกิจการสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร 07 ก.ย. 2559 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง แจ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลตำบลท่าข้าม ยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวอปพร.ใหม่ 07 ก.ย. 2559 (อ่าน 24 ครั้ง)
การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง 02 ก.ย. 2559 (อ่าน 21 ครั้ง)
กรมประมงประกาศให้เรือประมงพาณิชย์ขนาด ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป ต้องนำเรือพร้อมเอกสารไปยื่นขอรับการตรวจสอบความถูกต้อง 22 ส.ค. 2559 (อ่าน 44 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ทีมกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
กิจกรรม Bike for Health ปั่นเพื่อสุขภาพ ทำดีเพื่อพ่อ
เทศบาลตำบลท่าข้ามเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีรับขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ งานเทศกาลชมโลมา...ที่ท่าข้าม และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วมถวายราชสดุดีน้อมเกล้ารำลึกในวันปิยมหาราช
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอบางปะกง ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดถังขยะ ขนาด ๖๖๐ ลิตร และขนาด ๒๔๐ ลิตร น้ำหนักรวม ๓,๐๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 19 ก.ย. 2559 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 05 ก.ย. 2559 (อ่าน 24 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง 05 ก.ย. 2559 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเป็นลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง 05 ก.ย. 2559 (อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 10 ส.ค. 2559 (อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอชมธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหมู่ ๘ ตำบลท่าข้าม 12 ก.ค. 2559 (อ่าน 60 ครั้ง)

หนังสือราชการ สถ.