ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้914คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30578คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682934คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

        ด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าข้าม มีหน้าที่       ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบทุก ๆ ด้าน  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพและได้มาตรฐาน

        ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าข้าม จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้ามขึ้น โดยมีการพาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมี         วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์จากที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้ามให้มีคุณภาพในลำดับต่อไป


อ่าน 349 ครั้ง   โพสเมื่อ : 19/06/2017 04:25