ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้80คน
ผู้ชมเมื่อวาน228คน
ผู้ชมเดือนนี้8165คน
ผู้ชมเดือนก่อน21062คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1495618คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

        ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตอาหาร ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้อาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากาอาหารมีความหลากหลายมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารต่าง ๆ ไว้ได้นานมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย อาทิ ปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัย พบสารพิษปนเปื้อน หรือสารตกค้างในอาหาร (พบสารฟอกขาว , สารกันเน่าเสีย , สารเพิ่มความกรอบน่ารับประทาน , ยาฆ่าแมลง เป็นต้น) ซึ่งสารอันตรายเหล่านี้ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่รุนแรง อาจหายได้เองโดยไม่ต้องพบแพทย์ หรือต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

        เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ         ร้านอาหาร ร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร และเพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค และประชาชนในเขตตำบลท่าข้าม จึงได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร


อ่าน 317 ครั้ง   โพสเมื่อ : 27/07/2017 06:21