ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้256คน
ผู้ชมเมื่อวาน604คน
ผู้ชมเดือนนี้9532คน
ผู้ชมเดือนก่อน19119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1414672คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16 ต.ค. 2560 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 16 ต.ค. 2560 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าข้ามว่าด้วยจรรยาข้าราชการของเทศบาลตำบลท่าข้าม 16 ต.ค. 2560 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29 ก.ย. 2560 (อ่าน 30 ครั้ง)
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าข้ามทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำโครงการบ้านพอเพียง 28 ก.ย. 2560 (อ่าน 13 ครั้ง)
ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับธนาคารกรุงไทย มาติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 28 ก.ย. 2560 (อ่าน 15 ครั้ง)
ขอแจ้งน้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว 25 ก.ย. 2560 (อ่าน 19 ครั้ง)
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 18 ก.ย. 2560 (อ่าน 19 ครั้ง)
การใช้เส้นทางการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 19 ก.ย. 2560 (อ่าน 22 ครั้ง)
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าข้าม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม 13 ก.ย. 2560 (อ่าน 27 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการ ๕ ส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน “ดอกดารารัตน์”
โครงการอบรมให้ความรู้ ๓ วัย สู่ใยรัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
บูรณาการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สร้างความปรองดอง และ โครงการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ช่วงที่ 4 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ช่วงที่ 3 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 ก.ย. 2560 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ พร้อมล้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 10 ครั้ง)

หนังสือราชการ สถ.