ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้1006คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30670คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1683026คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าข้าม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม

        ด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

        ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าข้าม จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าข้ามท่านใดที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และมี   ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วมประชุมในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อดำเนินการ   คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม ในโอกาสต่อไป


อ่าน 151 ครั้ง   โพสเมื่อ : 13/09/2017 03:08