ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้961คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30625คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682981คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับธนาคารกรุงไทย มาติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บางปะกง ขอแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยกับธนาคาร     กรุงไทย ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ หากท่านใดที่ไม่สามารถมาติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเอง ขอให้ท่านกรอกใบคำขอรับบัตรสวัสดิการ     แห่งรัฐ และใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยื่นกับธนาคารกรุงไทยสาขาที่ลงทะเบียนไว้


อ่าน 125 ครั้ง   โพสเมื่อ : 28/09/2017 07:13