ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้150คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27332คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229532คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าม
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม
ออกให้บริการตรวจเชิงรุกแบบ ATK.(Antigen Test kit) ณ ตลาดสด และตลาดนัดบางแสม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง เป็นผู้แทนรับมอบ สิ่งของและเงินช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนที่นำมาช่วยสู้ภัย Covid-19 มีท่านนายกเทศมนตรี นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ ผอ.รพ.สต.ท่าข้าม คุณหมอชะเอม ข้าราชการ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าข้าม ให้การต้อนรับท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ ได้เป็นตัวแทนรับมอบถุงปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 จากตัวแทนบริษัท อมตะนคร
เทศบาลตำบลท่าข้าม ตรวจหา Covid-19 เชิงรุก
เทศบาลตำบลท่าข้าม คว้ารางวัลจาก ป.ป.ช.
เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อม สจ.สมประสงค์ สายสิณะวัฒน์(สจ.เสก)รับมอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 จากบริษัท แพนสตอเรจแอนด์เซอร์วิส จำกัด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกัน #ฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 #เข็ม2 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดบริการการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับประชาชนชาวตำบลท่าข้าม
3 ส.ค.64 ณ ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าข้าม มีการจัดประชุมตัวแทนผู้ประกอบการ เพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการช่วยเหลือลูกจ้างหรือแรงงาน ที่เป็นผู้เสี่ยงสูงติดเชื้อ Covid-19 ในสถานประกอบการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าข้าม
เทศบาลตำบลท่าข้าม ส่งมอบชุด PPE. ให้กับ กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม
เทศบาลตำบลท่าข้าม รับมอบหนังสือจากร้านหนังสือ SE-ED Book Center สาขาโลตัสพลัสมอลล์ อมตะนคร ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/15 Next »