ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้94คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27276คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229476คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2564 02 ต.ค. 2564 (อ่าน 114 ครั้ง)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 17 ก.ย. 2564 (อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดเซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564- เดือนมิถุนายน 2564) 17 ก.ย. 2564 (อ่าน 133 ครั้ง)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๔ รายการ 13 ก.ย. 2564 (อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 13 ก.ย. 2564 (อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 ก.ย. 2564 (อ่าน 84 ครั้ง)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 ส.ค. 2564 (อ่าน 167 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ 25 ส.ค. 2564 (อ่าน 110 ครั้ง)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม พศ ๒๕๖๔ 20 ส.ค. 2564 (อ่าน 111 ครั้ง)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๖๔ 20 ส.ค. 2564 (อ่าน 105 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 20 ส.ค. 2564 (อ่าน 107 ครั้ง)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๔ 20 ส.ค. 2564 (อ่าน 111 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 รายการ 09 ส.ค. 2564 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ 15 ก.ค. 2564 (อ่าน 84 ครั้ง)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พศ 2564 28 มิ.ย. 2564 (อ่าน 84 ครั้ง)
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 มิ.ย. 2564 (อ่าน 67 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ 28 มิ.ย. 2564 (อ่าน 82 ครั้ง)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม(เกาะนก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 07 มิ.ย. 2564 (อ่าน 121 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 07 มิ.ย. 2564 (อ่าน 111 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 07 มิ.ย. 2564 (อ่าน 269 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 รายการ 07 มิ.ย. 2564 (อ่าน 129 ครั้ง)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พศ ๒๕๖๔ 19 พ.ค. 2564 (อ่าน 109 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ 19 พ.ค. 2564 (อ่าน 110 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม บ้านท่าข้าม 12 พ.ค. 2564 (อ่าน 57 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๔ 07 พ.ค. 2564 (อ่าน 120 ครั้ง)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๔ 07 พ.ค. 2564 (อ่าน 94 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ รายการ 07 พ.ค. 2564 (อ่าน 95 ครั้ง)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่๓) หมู่ที่๖ ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)125 05 พ.ค. 2564 (อ่าน 97 ครั้ง)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ค ส ล ถนนเทศบาล๗ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)126 05 พ.ค. 2564 (อ่าน 92 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พศ ๒๕๖๔ 27 เม.ย. 2564 (อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 รายการ 27 เม.ย. 2564 (อ่าน 133 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า-หลังขุด 26 มี.ค. 2564 (อ่าน 267 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 16 มี.ค. 2564 (อ่าน 199 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 รายการ 16 มี.ค. 2564 (อ่าน 99 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 รายการ 04 มี.ค. 2564 (อ่าน 118 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าข้าม (บางแสม) 25 ก.พ. 2564 (อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 22 ก.พ. 2564 (อ่าน 191 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 19 ก.พ. 2564 (อ่าน 135 ครั้ง)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม(เกาะนก) 03 ก.พ. 2564 (อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2564 (อ่าน 115 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 02 ก.พ. 2564 (อ่าน 93 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 รายการ 01 ก.พ. 2564 (อ่าน 92 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๖ รายการ 01 ก.พ. 2564 (อ่าน 93 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 20 ม.ค. 2564 (อ่าน 97 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 15 ม.ค. 2564 (อ่าน 89 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/33 Next »