ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้186คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27368คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229568คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๓๓๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2563 (อ่าน 84 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2563 (อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้า - ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน) 17 ก.พ. 2563 (อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX – M๔๕๓U (MX – ๕๐๐AT) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมุดกลางยึดทุ่นจิ๊กซอว์ จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2563 (อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2563 (อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2563 (อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2563 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๗๗๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2563 (อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2563 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 2563 (อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.พ. 2563 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.พ. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.พ. 2563 (อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขนาด ๑๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.พ. 2563 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๖๓,๘๑๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.พ. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.พ. 2563 (อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.พ. 2563 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ – ๒๒๔๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.พ. 2563 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๓๗๗๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ทันตกรรม หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๐๗ / ๕๕ / ๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2563 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2563 (อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร ขนาดความสูง ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๖๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2563 (อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2563 (อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2563 (อ่าน 84 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2563 (อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2563 (อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางพร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2563 (อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2563 (อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2563 (อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓ –๐๐๗๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2563 (อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๕๘๒๒๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร มีโครงไม้ พร้อมไม้สำหรับติดตั้ง จำนวน ๒๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสง ขนาด ๓๒๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2563 (อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบมือถือ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2563 (อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๔๙๗๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2563 (อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ม.ค. 2563 (อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ม.ค. 2563 (อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ม.ค. 2563 (อ่าน 116 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/33 Next »