ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้258คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36911คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161686คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 24 พ.ย. 2565 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2566 17 พ.ย. 2565 (อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 17 พ.ย. 2565 (อ่าน 18 ครั้ง)
เปิดรับสมัครชายไทย อายุ 18-20 หรือ 22-29 ปี สมัครเป็นทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 15 พ.ย. 2565 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14 พ.ย. 2565 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกา รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูง 31 ต.ค. 2565 (อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 26 ต.ค. 2565 (อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) 26 ต.ค. 2565 (อ่าน 30 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมเทศบาล

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมความเป็นไทย
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
โครงการจัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ ประจำปี 2565
โครงการ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชน จัดการฝึกอาชีพหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565
โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2565

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 14 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 37 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2565 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 18 ครั้ง)

หนังสือสั่งการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

หนังสือราชการ สถ.