ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้292คน
ผู้ชมเมื่อวาน1573คน
ผู้ชมเดือนนี้20582คน
ผู้ชมเดือนก่อน25450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3276327คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และพนักงานครูเทศบาล 29 มี.ค. 2566 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภันฑ์จำนวน 123 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 28 มี.ค. 2566 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม 24 มี.ค. 2566 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 15 มี.ค. 2566 (อ่าน 20 ครั้ง)
รับสมัครผู้เข้าการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024 14 มี.ค. 2566 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 13 มี.ค. 2566 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 09 มี.ค. 2566 (อ่าน 130 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 08 มี.ค. 2566 (อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 03 มี.ค. 2566 (อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 03 มี.ค. 2566 (อ่าน 172 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับตำบล)
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับหมู่บ้าน)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี 2566
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 24 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 21 มี.ค. 2566 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 17 ก.พ. 2566 (อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 31 ม.ค. 2566 (อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 22 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566 (อ่าน 28 ครั้ง)

หนังสือสั่งการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

หนังสือราชการ สถ.