ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้205คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36858คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161633คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ ประจำปี 2565
เนื่องด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยมีพิธีเปิดและจัดรถขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกในวันดังกล่าว และจะมีพิธีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยนางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดงานสืบสานนมัสการหลวงพ่อโสธรทางน้ำ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เชิงสะพานเทพหัสดิน ร่วมกันสืบสานประเพณี ตกแต่งเรือเพื่อแห่องค์หลวงพ่อโสธร(จำลอง)ทางน้ำ ตามความเชื่อแต่โบราณว่าหลวงพ่อโสธร ได้ลอยมาตามลำน้ำบางปะกง โดยขบวนเรือได้ล่องลงมาตามแม่น้ำบางปะกง จนถึงปากอ่าวแม่น้ำบางปะกง ตำบลท่าข้าม เป็นจุดเทียบท่า ให้ประชาชนได้เข้าสักการะปิดทองเสริมความเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารอคอยที่จะลงเรือเข้าไปกราบไหว้ขอพร ปิดทอง รับน้ำมนต์ และมีการจุดพวงประทัด เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับขบวนแห่หลวงพ่อโสธร เมื่อเรือเดินทางมาถึง
โดยในส่วนของ เทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกคน ได้จัดพิธีต้อนรับองค์หลวงพ่อโสธรอย่างสมเกียรติ
สุดท้ายขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเททั้งกายและใจ สร้างสรรค์งานในปีนี้ให้มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ เพื่อชาวตำบลท่าข้าม หากผิดพลาดประการใด ทางเทศบาลตำบลท่าข้าม ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

อ่าน 49 ครั้ง   โพสเมื่อ : 10/11/2022 13:20