ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้422คน
ผู้ชมเมื่อวาน1573คน
ผู้ชมเดือนนี้20712คน
ผู้ชมเดือนก่อน25450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3276457คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 24 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 21 มี.ค. 2566 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 17 ก.พ. 2566 (อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 31 ม.ค. 2566 (อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 22 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566 (อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2566 (อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 25 ม.ค. 2566 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 28 ธ.ค. 2565 (อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 21 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565 (อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พ.ย. 2565 (อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565 (อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 14 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 37 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2565 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 127 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 20 ก.ย. 2565 (อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2565 (อ่าน 192 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ลู่วิ่งไฟฟ้า) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2565 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุณภัณฑ์กีฬา (ลู่วิ่งไฟฟ้า) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ย. 2565 (อ่าน 130 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 13 รายการ 06 ก.ย. 2565 (อ่าน 123 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 06 ก.ย. 2565 (อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 22 ส.ค. 2565 (อ่าน 107 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ก.ค. 2565 (อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ส.ค. 2565 (อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 36 รายการ 22 ส.ค. 2565 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า ตลาดบางแสมฝั่งขวา ขาเข้าโรงไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2565 (อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับชุมชน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ส.ค. 2565 (อ่าน 137 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ พ.ศ.2565 บริเวณถนนเทศบาล 6 หมู่ 6 (เกษมจาติกวนิช) จากศาลพ่อปู่ 4 แยกลังเลถึงทดลมโชย ความยาว 7,292 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 02 ส.ค. 2565 (อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2968 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ค. 2565 (อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 25 ก.ค. 2565 (อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 25 ก.ค. 2565 (อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 21 ก.ค. 2565 (อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ค. 2565 (อ่าน 179 ครั้ง)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 ฉบับ และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ค. 2565 (อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ค. 2565 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า ตลาดบางแสมฝั่งขวาขาเข้าโรงไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ค. 2565 (อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า ตลาดบางแสมฝั่งขวาขาเข้าโรงไฟฟ้า หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ค. 2565 (อ่าน 122 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ 05 ก.ค. 2565 (อ่าน 89 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 05 ก.ค. 2565 (อ่าน 84 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2565 (อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2565 (อ่าน 90 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 Next »