ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้291คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36944คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161719คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 24 พ.ย. 2565 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2566 17 พ.ย. 2565 (อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 17 พ.ย. 2565 (อ่าน 18 ครั้ง)
เปิดรับสมัครชายไทย อายุ 18-20 หรือ 22-29 ปี สมัครเป็นทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 15 พ.ย. 2565 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14 พ.ย. 2565 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกา รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูง 31 ต.ค. 2565 (อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 26 ต.ค. 2565 (อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) 26 ต.ค. 2565 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 22 ก.ย. 2565 (อ่าน 76 ครั้ง)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 30 ส.ค. 2565 (อ่าน 178 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 29 ส.ค. 2565 (อ่าน 128 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 17 ส.ค. 2565 (อ่าน 149 ครั้ง)
รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 16 ส.ค. 2565 (อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) 09 ส.ค. 2565 (อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 03 ส.ค. 2565 (อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 25 ก.ค. 2565 (อ่าน 179 ครั้ง)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 22 ก.ค. 2565 (อ่าน 118 ครั้ง)
ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตตำบลท่าข้าม เข้าร่วม "โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล" 01 ก.ค. 2565 (อ่าน 127 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 01 ก.ค. 2565 (อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พศ 2565 (ครั้งที่ 2 ) 22 มิ.ย. 2565 (อ่าน 77 ครั้ง)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์..จาก กรมเจ้าท่า 22 มิ.ย. 2565 (อ่าน 70 ครั้ง)
วันที่ 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ 22 มิ.ย. 2565 (อ่าน 52 ครั้ง)
ขอเชิญประชุม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินิล แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด 15 มิ.ย. 2565 (อ่าน 96 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามกีฬาแบดมินตัน เทศบาลตำบลท่าข้าม 08 มิ.ย. 2565 (อ่าน 127 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 (ครั้งที่1) 06 มิ.ย. 2565 (อ่าน 64 ครั้ง)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 06 มิ.ย. 2565 (อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยวดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม พศ 2565 (ครั้งที่1) 23 พ.ค. 2565 (อ่าน 86 ครั้ง)
โครงการชลประทานชลบุรี ทำการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำแม่น้ำบางปะกง 17 พ.ค. 2565 (อ่าน 51 ครั้ง)
รายงานผลการตรวจสอบผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตตำบลท่าข้าม 25 มี.ค. 2565 (อ่าน 49 ครั้ง)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม 14 มี.ค. 2565 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล 09 มี.ค. 2565 (อ่าน 105 ครั้ง)
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 09 มี.ค. 2565 (อ่าน 214 ครั้ง)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 04 มี.ค. 2565 (อ่าน 63 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที1 โครงการท่าเทียบเรือ บ.บางปะกง เทอร์มินอล แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 15 ก.พ. 2565 (อ่าน 193 ครั้ง)
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) ขอแจ้งพื้นที่ฝึกกำลังพลนอกพื้นที่ตั้งปกติ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2565 15 ก.พ. 2565 (อ่าน 80 ครั้ง)
โครงการชลประทานชลบุรี(พานทองขยาย)..จะดำเนินการซ่อมผิวการจราจร 10 ก.พ. 2565 (อ่าน 128 ครั้ง)
รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 09 ก.พ. 2565 (อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 ม.ค. 2565 (อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม พศ 2565 (ครั้งที่ 2) 25 ม.ค. 2565 (อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 25 ม.ค. 2565 (อ่าน 61 ครั้ง)
เว็บลิงค์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ.2565 21 ม.ค. 2565 (อ่าน 86 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับจัดเก็บภาษีปี 2565 21 ม.ค. 2565 (อ่าน 65 ครั้ง)
แบบฟอร์มหนังสือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1-11 21 ม.ค. 2565 (อ่าน 110 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 Next »