ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้276คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36929คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161704คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยนางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมกับ สภ.บางปะกง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รพ.สต.ท่าข้าม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม อสม.ตำบลท่าข้าม อปพร. กู้ภัยเทศบาลท่าข้าม ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้กับประชาชนเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงที่มีมาอย่างช้านาน
สำหรับเทศกาล "วันลอยกระทง" ที่ตำบลท่าข้ามเป็นประเพณีอันเก่าแก่จัดขึ้นในทุกปี ตามความศรัทธาและวัตถุประสงค์ที่ต่างกันของคนในพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่ต่างเชื่อกันว่า ลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำชำระร่างกาย ดื่มกิน รวมไปถึงทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ และกิจกรรมที่ทำลายแหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า การลอยกระทง คือการปล่อยความทุกข์ ความโศกเศร้าต่างๆ ให้ลอยหายไปกับแม่น้ำ ทั้งนี้ได้มีประชาชนทั้งใกล้และไกลเดินทางมาร่วมงานลอยกระทงที่ตำบลท่าข้ามกันอย่างคึกคัก

อ่าน 74 ครั้ง   โพสเมื่อ : 10/11/2022 13:33