ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้300คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36953คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161728คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมความเป็นไทย
      วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลท่าข้ามจัดงานสืบสานนมัสการหลวงพ่อโสธรทางน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม “การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง” เพื่อสืบสานศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมความเป็นไทยของบทเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตตำท่าข้าม ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง ได้แก่ ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทอายุ 15 ปีขึ้นไป ชิงรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชย รวม 2 รางวัล
      อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์จากน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ โรงเรียนวัดบางแสม และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ เยาวชน ได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่

อ่าน 41 ครั้ง   โพสเมื่อ : 10/11/2022 13:41