ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้182คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36835คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161610คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้
1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ง่าย ผ่ายแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. ผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile PEA Smart Plus (ระบบ Page to page) หักบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือน เช็คความปลอดภัยเครื่องทำน้ำอุ่น ช่วงหน้าหนาว
- ใช้เสร็จแล้วรีบปิดเครื่องอย่าเปิดสวิตซ์ทิ้งไว้
- ไม่ควรปรับปุ่มความร้อนเร็วเกินไป
- สวิตซ์และส่วนประกอบอื่นๆต้องเป็นชนิดที่กันน้ำได้
- ดูคู่มือปฏิบัติเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
- ต้องติดตั้งระบบสายดินและเครื่องตัดไฟรั่วที่ได้มาตรฐานสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะวิธีเตรียมการและป้องกันอันตรายที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
- หลีกเลี่ยงการก่อกองไฟ
- ไม่ก่อกองไฟในบริเวณใกล้เคียงเสาไฟฟ้า
- ตรวจสอบ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงอยู่เสมอ
- ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA
- หากพบเห็นสิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้า โทร 1129
4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อยู่ไหนก็จ่ายได้ ชำระค่าไฟฟ้าได้ทุกที่ ผ่านแอป PEA Smart Plus PEA e-pay/เว็บไซต์ PEA (www.pea.co.th) ตู้เติมเงิน หรือหักผ่านบัญชีเงินผ่านธนาคาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนในพื้นที่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

อ่าน 6 ครั้ง   โพสเมื่อ : 24/11/2022 10:25