ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้968คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30632คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682988คน

ประวัติความเป็นมา

     เมื่อในอดีต ท่าข้ามเคยเป็นจุดที่มีแพขนานยนต์ข้ามจากฝั่งท่าข้ามไปยังฝั่งบางปะกงต่อมา ในปีพ.ศ.2484 นั้นได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเป็นสะพานแรก มีชื่อว่า สะพานเทพหัสดิน และมีถนนตัดผ่านชื่อว่า ถนนบางนา-ตราด ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และนี้ก็คือที่มาของชุมชนท่าข้ามซึ่งในอดีต อยู่ในเขต การปกครองท้องถิ่นของอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีด้วยกัน8หมู่บ้าน ซึ่งชุมชนท่าข้ามมีการขยายตัว ทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาทางด้านถนนหนทางอย่างต่อเนื่องนอกจาก นี้ยังเป็นเขตที่ตั้งของโรงงาน อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากจากสภาพแวดล้อมทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเติบโตทาง เศรษฐกิจทำให้อุตสาหกรรม เติบโตไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยการประกอบอาชีพรับจ้าง ขายแรงงาน ตามโรงงานต่างๆ ที่มีเปิดอยู่โดยรอบทั่วไป เช่น โรงผลิตกระแสไฟฟ้าบางปะกง บริษัท ปีเตอร์ จำกัด บริษัท ไทยบำรุงไทย จำกัด บริษัท ไทยฟาร์เมอร์ จำกัด บริษัท ไทยวา จำกัดและบริษัทอื่นๆอีกมากมาย
 
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ชุมชนท่าข้ามได้แยกตัวออกจาก ตำบลบางปะกง มาเป็นตำบลท่าข้าม และเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2536 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็น สุขาภิบาลตำบลท่าข้าม ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลตำบลท่าข้ามเป็น เทศบาลตำบลท่าข้าม จนถึงปัจจุบัน