ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์49คน
ผู้ชมวันนี้158คน
ผู้ชมเมื่อวาน511คน
ผู้ชมเดือนนี้7171คน
ผู้ชมเดือนก่อน20320คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1451239คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวให้ถึงอย่างพอเพียง” เพื่อสานต่อโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของคุณตูน 07 ธ.ค. 2560 (อ่าน 21 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 04 ธ.ค. 2560 (อ่าน 6 ครั้ง)
โรงไฟฟ้าบางปะกง จะทำการซ้อมแผน กรณีน้ำมันรั่วไหลลงแม่น้ำและเกิดเพลิงไหม้ระดับ ๒ 30 พ.ย. 2560 (อ่าน 3 ครั้ง)
การตรวจสอบสิทธิ์ในการรับกล่องดิจิตอลทีวี 27 พ.ย. 2560 (อ่าน 6 ครั้ง)
ขอแจ้งน้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว 23 พ.ย. 2560 (อ่าน 27 ครั้ง)
รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ปรับเครื่องฉีดพลาสติกและและเจ้าหน้าที่ CNC 20 พ.ย. 2560 (อ่าน 15 ครั้ง)
กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 พ.ย. 2560 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน 10 พ.ย. 2560 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 10 พ.ย. 2560 (อ่าน 19 ครั้ง)
การเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ 15 พ.ย. 2560 (อ่าน 18 ครั้ง)
ขอความร่วมมือจิตอาสา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้ามทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 15 พ.ย. 2560 (อ่าน 15 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 พ.ย. 2560 (อ่าน 24 ครั้ง)
การเปิดประตูระบายน้ำคลองพานทอง 09 พ.ย. 2560 (อ่าน 23 ครั้ง)
ขอแจ้งน้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว 09 พ.ย. 2560 (อ่าน 19 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่นพรัตน์ สายสิณะวัฒน์ (ป้าเล็ก) 08 พ.ย. 2560 (อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 ต.ค. 2560 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16 ต.ค. 2560 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 16 ต.ค. 2560 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าข้ามว่าด้วยจรรยาข้าราชการของเทศบาลตำบลท่าข้าม 16 ต.ค. 2560 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29 ก.ย. 2560 (อ่าน 54 ครั้ง)
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าข้ามทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำโครงการบ้านพอเพียง 28 ก.ย. 2560 (อ่าน 27 ครั้ง)
ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับธนาคารกรุงไทย มาติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 28 ก.ย. 2560 (อ่าน 35 ครั้ง)
ขอแจ้งน้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว 25 ก.ย. 2560 (อ่าน 35 ครั้ง)
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 18 ก.ย. 2560 (อ่าน 35 ครั้ง)
การใช้เส้นทางการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 19 ก.ย. 2560 (อ่าน 38 ครั้ง)
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าข้าม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม 13 ก.ย. 2560 (อ่าน 46 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 12 ก.ย. 2560 (อ่าน 40 ครั้ง)
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 06 ก.ย. 2560 (อ่าน 117 ครั้ง)
มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ 29 ส.ค. 2560 (อ่าน 57 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 ส.ค. 2560 (อ่าน 73 ครั้ง)
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 11 ส.ค. 2560 (อ่าน 46 ครั้ง)
ขอเชิญศิษยานุศิษย์และประชาชนตำบลท่าข้ามทุกท่านเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 08 ส.ค. 2560 (อ่าน 50 ครั้ง)
เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 02 ส.ค. 2560 (อ่าน 65 ครั้ง)
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน “ดอกดารารัตน์” 24 ก.ค. 2560 (อ่าน 68 ครั้ง)
โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ 24 ก.ค. 2560 (อ่าน 68 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 20 ก.ค. 2560 (อ่าน 64 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 19 ก.ค. 2560 (อ่าน 55 ครั้ง)
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 19 ก.ค. 2560 (อ่าน 63 ครั้ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน “ดอกดารารัตน์” 23 มิ.ย. 2560 (อ่าน 81 ครั้ง)
ขอเชิญบริษัท / ห้างร้านและประชาชนเข้าร่วมโครงการวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 23 มิ.ย. 2560 (อ่าน 65 ครั้ง)
แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๐ 16 มิ.ย. 2560 (อ่าน 80 ครั้ง)
การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวง 16 มิ.ย. 2560 (อ่าน 81 ครั้ง)
โรงไฟฟ้าบางปะกง จะดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ำมันรั่วไหลลงแม่น้ำ 16 มิ.ย. 2560 (อ่าน 68 ครั้ง)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 16 มิ.ย. 2560 (อ่าน 56 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 08 มิ.ย. 2560 (อ่าน 98 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »