ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้943คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30607คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682963คน

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าข้าม

     การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และตามมติ ก.ท. ครั้งที่ 3 / 2533 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2533 ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

           ตารางอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลท่าข้ามปีงบประมาณ 2554
 
 

หน่วยงาน

จำนวนพนักงานเทศบาล แยกตามระดับ

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

รวม

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

ชำนาญงาน

ชำนาญการ

อาวุโส

ชำนาญการพิเศษประจำ

ตามภารกิจและทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-3

2

2

-

-

1

-

3

-

-

1

-

3

1

-


2

-

-

1

-

1

-

-

5

-

2

4

-

8

1

-

13

1

5

14

9

22

-

-

26

5

13

25

9

35

4

-


-

2

3

4

8

8

4

4

19

65

117