ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้921คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30585คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682941คน

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
มี ชื่อว่าสะพานเทพหัสดินเป็นสะพานแรกที่มีการสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494เพื่อเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนสุขุมวิท(สายเก่า) โดยสะพานแห่งนี้ได้เริ่มทำให้เกิดการพัฒนาและความเจริญมาโดยลำดับ
 
 
แม่น้ำบางปะกง
แม่ น้ำแหล่งชีวิตซึ่งมีความผูกพันกับคนในชุมชนมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำจึงทำให้เกิดอาชีพหลายอย่างตามมาพร้อมทั้งยัง เป็นเส้นทางในการคมนาคมโดยในเขตตำบลท่าข้ามเป็นจุดต่อระหว่างอ่าวไทยกับแม่ น้ำบางปะกงจึงถูกเรียกว่าปากแม่น้ำบางปะกง
 
 
โรงไฟฟ้าบางปะกง
เป็น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังความ ร้อนบางปะกงเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528