ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้933คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30597คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682953คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 06 ก.ย. 2561 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและสติ๊กเกอร์พิมพ์อิงเจ็ทติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๘๘๑๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแบบจำลองบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านตามป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 2561 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๔๙๗๓ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก จำนวน ๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๗๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ ๓๗๑๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2561 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางพร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๓๓๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2561 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า (พร้อมร้อยท่อ) และเต้าเสียบ อาคารหอประชุมธรรมชาติหมู่ ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2561 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๒๒๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2561 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือเกาะธรรมชาติ หมู่ ๑ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2561 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์พิมพ์อิงเจ็ทติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2561 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อชูชีพ แบบเสื้อกั๊กมาตรฐานกรมเจ้าท่า จำนวน ๒๕ ตัว พร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2561 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2561 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนพิเศษต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2561 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๕๑๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2561 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถแทรคเตอร์ดันดิน ทะเบียน ตค ๒๒๒๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2561 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2561 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน นข ๑๖๖๖ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2561 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2561 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม – ๖๕๒๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถแทรกเตอร์ดันดิน ทะเบียน ตค ๒๒๒๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2561 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณ (สาย LAN) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2561 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าข้าม คสล. สามชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 21 ส.ค. 2561 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2561 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางพร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพร้อมล้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนนวด พร้อมผ้าปูและหมอนหนุน จำนวน ๖ ชุด และเบาะรองนั่ง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP AR – M๔๒๐U จำนวน ๒ กล่อง และหมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX – M๔๖๔N จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า 16 ส.ค. 2561 (อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒,๕๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2561 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2561 (อ่าน 16 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 Next »