ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์60คน
ผู้ชมวันนี้169คน
ผู้ชมเมื่อวาน511คน
ผู้ชมเดือนนี้7182คน
ผู้ชมเดือนก่อน20320คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1451250คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2560 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสัญญาณ Internet Wifi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2560 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสวิทช์ชิ่งแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ มาเป็นกระแสตรง ๑๒ โวลต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2560 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2560 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอชมธรรมชาติ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2560 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์สายตรวจ อปพร. หมายเลขทะเบียน บธ ๓๗๑๓ ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2560 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ – ๕๑๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2560 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2560 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 08 พ.ย. 2560 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต – ๕๖๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 2560 (อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกบังลมหน้า จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ย. 2560 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๓๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พ.ย. 2560 (อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 2560 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2560 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเต็นท์ สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห่วงชูชีพและเชือกอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟฟ้า บริเวณงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟฟ้า บริเวณงานพิธีรับขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระถางพลาสติกและจานรองกระถาง 24 ต.ค. 2560 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นดอกดาวเรือง 24 ต.ค. 2560 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร 24 ต.ค. 2560 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทุ่นจิ๊กซอว์อเนกประสงค์ 24 ต.ค. 2560 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสดุ 20 ต.ค. 2560 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ช่วงที่ 4 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ช่วงที่ 3 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแพลอยน้ำสำหรับให้ประชาชนลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ต.ค. 2560 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม 02 ต.ค. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 ก.ย. 2560 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ พร้อมล้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพาหนะรถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๕๘๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2560 (อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า – ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค – ๑๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2560 (อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 ก.ย. 2560 (อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 14 ก.ย. 2560 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2560 (อ่าน 127 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 22 ส.ค. 2560 (อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 22 ส.ค. 2560 (อ่าน 74 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 08 ส.ค. 2560 (อ่าน 42 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »