ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้258คน
ผู้ชมเมื่อวาน604คน
ผู้ชมเดือนนี้9534คน
ผู้ชมเดือนก่อน19119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1414674คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ช่วงที่ 4 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ช่วงที่ 3 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 ก.ย. 2560 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ พร้อมล้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพาหนะรถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๕๘๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2560 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า – ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค – ๑๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2560 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 ก.ย. 2560 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 14 ก.ย. 2560 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2560 (อ่าน 13 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 22 ส.ค. 2560 (อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 22 ส.ค. 2560 (อ่าน 48 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 08 ส.ค. 2560 (อ่าน 25 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถกรองน้ำเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๓๑๗๖ 08 ส.ค. 2560 (อ่าน 32 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม 08 ส.ค. 2560 (อ่าน 25 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบเสียงตามสาย ภายในเขตพื้นที่ หมู่ ๖ , หมู่ ๗ ตำบลท่าข้าม 24 ก.ค. 2560 (อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบเสียงตามสายภายในเขตพื้นที่ หมู่ ๖ , หมู่ ๗ ตำบลท่าข้าม 24 ก.ค. 2560 (อ่าน 53 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 24 ก.ค. 2560 (อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 24 ก.ค. 2560 (อ่าน 44 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ช่วงที่ ๒ หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 20 มิ.ย. 2560 (อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ช่วงที่ ๒ หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 20 มิ.ย. 2560 (อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 12 มิ.ย. 2560 (อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 09 มิ.ย. 2560 (อ่าน 55 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๖๖๐ ลิตร จำนวน ๒๕ ใบ 16 พ.ค. 2560 (อ่าน 75 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ ฉะเชิงเทรา 09 พ.ค. 2560 (อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ ฉะเชิงเทรา 09 พ.ค. 2560 (อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 03 พ.ค. 2560 (อ่าน 115 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 04 เม.ย. 2560 (อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 08 มี.ค. 2560 (อ่าน 128 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองบางนาง หมู่ ๗ ตำบลท่าข้าม 07 มี.ค. 2560 (อ่าน 135 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ (บริเวณหลังบ้านนายสมหมาย เทศจันทร์) หมู่ ๗ 07 มี.ค. 2560 (อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 03 ก.พ. 2560 (อ่าน 133 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิทสายเก่า (ฝั่งขวา) หมู่ ๓ 10 ม.ค. 2560 (อ่าน 107 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิทสายเก่า (ฝั่งขวา) หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 10 ม.ค. 2560 (อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 05 ม.ค. 2560 (อ่าน 36 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อโครงหลังคาเหล็กเคลื่อนที่อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๑๒ เมตร 19 ธ.ค. 2559 (อ่าน 126 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงหลังคาเหล็กเคลื่อนที่อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๔ หลัง 19 ธ.ค. 2559 (อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (เคาะราคา) 13 ธ.ค. 2559 (อ่าน 185 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิทสายเก่า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม 14 ธ.ค. 2559 (อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิทสายเก่า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม 14 ธ.ค. 2559 (อ่าน 152 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 06 ธ.ค. 2559 (อ่าน 98 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 08 พ.ย. 2559 (อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว หมู่ ๓ ตำบลท่าข้าม 08 พ.ย. 2559 (อ่าน 131 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »