ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์73คน
ผู้ชมวันนี้438คน
ผู้ชมเมื่อวาน1098คน
ผู้ชมเดือนนี้21961คน
ผู้ชมเดือนก่อน16089คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1572911คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเป้กระเป๋าหูรูดพร้อมสกรีน จำนวน ๘๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเครื่องหมายบนผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑ เทศบาล ๒ และเทศบาล ๓ รายละเอียดตามรายการที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ (ไป – กลับ) ๒ วัน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๙๓ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๘๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑ (บ้านป้าห่อ) หมู่ ๖ ตำบลท่าข้าม 12 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2561 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 08 มิ.ย. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ จำนวน ๒๐๐ ผืน และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๒๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิ.ย. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิ.ย. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอมกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท(สายเก่า) หมู่ ๓ – หมู่ ๘ ตำบลท่าข้าม) 06 มิ.ย. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๓๓๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิ.ย. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิ.ย. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 2561 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๒ ป้าย และสติ๊กเกอร์พิมพ์อิงเจ็ทติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 2561 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 2561 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง – ๒๐๐๑ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานกิจการเทศบาล ขนาด เอ๕ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอก – ยางใน รถตักหน้า – ขุดหลัง ทะเบียน ตค – ๑๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 2561 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 2561 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารแบบหูรูด จำนวน ๑๑๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2561 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง ทะเบียน ตค - ๑๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2561 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕ d รหัส ๕๑๕ / ๕๘ / ๐๐๓๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน) 30 พ.ค. 2561 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๕๘๒๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2561 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงพยาบาล สำหรับเด็กอนุบาล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »