ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้58คน
ผู้ชมเมื่อวาน228คน
ผู้ชมเดือนนี้8143คน
ผู้ชมเดือนก่อน21062คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1495596คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 08 ก.พ. 2561 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 08 ก.พ. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2561 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการ หมายเลขทะเบียน บธ – ๗๘๙๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2561 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบแบบชักโครก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2561 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๙๑ – ๒๙๖๔ และอะไหล่ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข – ๒๗๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นก – ๑๗๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 2561 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 05 ก.พ. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๓๗๗๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.พ. 2561 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องผสมสัญญาณเสียงของระบบกระจายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๑ / ๔๙ / ๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.พ. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจในความคุ้มครองประเภทที่ ๓ และพรบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2561 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสุขภัณฑ์ชักโครก จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2561 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังภาวะมลพิษและตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเสียงตามสายเพิ่มในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding ) 31 ม.ค. 2561 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๗๔ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอด ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2561 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2561 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX – M๔๕๓U (MX – ๕๐๐AT) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 23 ม.ค. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 19 ม.ค. 2561 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๓๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๕๘๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๓๗๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 (อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ – ๓๗๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 (อ่าน 10 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 Next »