ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้188คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27370คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229570คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เทศบาลตำบลท่าข้าม (ภ.ด.ส.2) 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 164 ครั้ง)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลท่าข้าม ภ.ด.ส.1 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 73 ครั้ง)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เทศบาลตำบลท่าข้าม ภ.ด.ส.2 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 63 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 เพิ่มเติม 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 64 ครั้ง)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลท่าข้าม ภ.ด.ส.3 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 75 ครั้ง)
แบบบัญชีรายการห้องชุด เทศบาลตำบลท่าข้าม ภ.ด.ส.4 29 มิ.ย. 2564 (อ่าน 68 ครั้ง)
บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) กำลังเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 14 มิ.ย. 2564 (อ่าน 87 ครั้ง)
ที่ว่าการอำเภอบางปะกง เรื่องการรับบริจาคโลหิต 14 มิ.ย. 2564 (อ่าน 123 ครั้ง)
บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน 10 มิ.ย. 2564 (อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน 31 พ.ค. 2564 (อ่าน 169 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 06 พ.ค. 2564 (อ่าน 118 ครั้ง)
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลท่าข้าม 29 มี.ค. 2564 (อ่าน 594 ครั้ง)
เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการสำรวจและเปิดรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๔ 19 มี.ค. 2564 (อ่าน 209 ครั้ง)
แผนที่แสดงการแบ่งเขตการเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าข้าม 10 มี.ค. 2564 (อ่าน 435 ครั้ง)
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 17 ก.พ. 2564 (อ่าน 380 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. 04 ก.พ. 2564 (อ่าน 296 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. 04 ก.พ. 2564 (อ่าน 244 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 03 ก.พ. 2564 (อ่าน 221 ครั้ง)
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 03 ก.พ. 2564 (อ่าน 282 ครั้ง)
บริษัท ประปาบางปะกง ขอหยุดจ้ายน้ำประปาชั่วคราว 25 ม.ค. 2564 (อ่าน 260 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการประกวดนวตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์(Zero Waste Innovation Contest)" 13 ม.ค. 2564 (อ่าน 236 ครั้ง)
ร่วมมือกันติดตั้งแอปพริเคชัน "หมอชนะ" ลงในโทรศัพท์มือถือ 11 ม.ค. 2564 (อ่าน 187 ครั้ง)
การเฝ้าระวังและป้องกันก่ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19ใ นช่วงเทศการคริสต์และเทศกาลปีใหม่ 2564 28 ธ.ค. 2563 (อ่าน 206 ครั้ง)
แจ้งเตือนคุณภาพน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน 23 ธ.ค. 2563 (อ่าน 138 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 ธ.ค. 2563 (อ่าน 190 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 02 ธ.ค. 2563 (อ่าน 205 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 18 พ.ย. 2563 (อ่าน 208 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 18 พ.ย. 2563 (อ่าน 225 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) 18 พ.ย. 2563 (อ่าน 190 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 18 พ.ย. 2563 (อ่าน 172 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563 (อ่าน 164 ครั้ง)
ประกาศปิดสะพานข้ามคลองพานทอง 16 พ.ย. 2563 (อ่าน 195 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 05 พ.ย. 2563 (อ่าน 261 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 27 ต.ค. 2563 (อ่าน 178 ครั้ง)
ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม 27 ต.ค. 2563 (อ่าน 114 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 27 ต.ค. 2563 (อ่าน 208 ครั้ง)
ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรและแรงงานรับจ้าง เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ ๒ 21 ก.ย. 2563 (อ่าน 251 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 ก.ย. 2563 (อ่าน 268 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 17 ก.ย. 2563 (อ่าน 206 ครั้ง)
การเปิดระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองพานทอง 16 ก.ย. 2563 (อ่าน 272 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ 15 ก.ย. 2563 (อ่าน 223 ครั้ง)
รายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ก.ย. 2563 (อ่าน 214 ครั้ง)
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ก.ย. 2563 (อ่าน 229 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/19 Next »