ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้163คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27345คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229545คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าข้าม 17 มี.ค. 2563 (อ่าน 86 ครั้ง)
ชะลอการจัดโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และยกเลิกโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 16 มี.ค. 2563 (อ่าน 328 ครั้ง)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัย 12 มี.ค. 2563 (อ่าน 262 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์สั่งซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2563 (อ่าน 99 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 10 มี.ค. 2563 (อ่าน 107 ครั้ง)
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 06 มี.ค. 2563 (อ่าน 92 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ 05 มี.ค. 2563 (อ่าน 95 ครั้ง)
รับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 04 มี.ค. 2563 (อ่าน 115 ครั้ง)
การจองล็อคขายสินค้าภายในงานประจำปีวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา 04 มี.ค. 2563 (อ่าน 126 ครั้ง)
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันนัดคัดกรองตรวจดวงตาและผ่าตัดดวงตา 04 มี.ค. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 ก.พ. 2563 (อ่าน 134 ครั้ง)
ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชุมชน 24 ก.พ. 2563 (อ่าน 144 ครั้ง)
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 19 ก.พ. 2563 (อ่าน 628 ครั้ง)
โรงไฟฟ้าบางปะกงจะทำการเดินเครื่อง เพื่อทดสอบระบบ 13 ก.พ. 2563 (อ่าน 121 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ก.พ. 2563 (อ่าน 139 ครั้ง)
บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 06 ก.พ. 2563 (อ่าน 113 ครั้ง)
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 06 ก.พ. 2563 (อ่าน 133 ครั้ง)
บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา 03 ก.พ. 2563 (อ่าน 222 ครั้ง)
ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ 31 ม.ค. 2563 (อ่าน 96 ครั้ง)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 03 ก.พ. 2563 (อ่าน 876 ครั้ง)
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม 28 ม.ค. 2563 (อ่าน 142 ครั้ง)
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ 13 ม.ค. 2563 (อ่าน 1064 ครั้ง)
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 13 ม.ค. 2563 (อ่าน 273 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ม.ค. 2563 (อ่าน 121 ครั้ง)
โรงไฟฟ้าบางปะกงจะทำการทดสอบระบบ 09 ม.ค. 2563 (อ่าน 211 ครั้ง)
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 06 ม.ค. 2563 (อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศเลื่อนการเปิดจำหน่ายสินค้า บริเวณลานอเนกประสงค์ เชิงสะพานเทพหัสดิน 06 ม.ค. 2563 (อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง 03 ม.ค. 2563 (อ่าน 567 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 03 ม.ค. 2563 (อ่าน 119 ครั้ง)
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 03 ม.ค. 2563 (อ่าน 497 ครั้ง)
ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 25 ธ.ค. 2562 (อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง เรื่อง ปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอบางปะกง 19 ธ.ค. 2562 (อ่าน 219 ครั้ง)
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๒ / ๖๓ (รอบที่ ๑) 11 ธ.ค. 2562 (อ่าน 127 ครั้ง)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 ธ.ค. 2562 (อ่าน 165 ครั้ง)
ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 09 ธ.ค. 2562 (อ่าน 228 ครั้ง)
เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี 26 พ.ย. 2562 (อ่าน 137 ครั้ง)
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพศหญิงและเพศชาย) 26 พ.ย. 2562 (อ่าน 135 ครั้ง)
การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงของสำนักงาน ป.ป.ช. 26 พ.ย. 2562 (อ่าน 495 ครั้ง)
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 พ.ย. 2562 (อ่าน 115 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการตามพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 25 พ.ย. 2562 (อ่าน 195 ครั้ง)
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง เข้าพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ 21 พ.ย. 2562 (อ่าน 319 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๒) 19 พ.ย. 2562 (อ่าน 240 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕) 19 พ.ย. 2562 (อ่าน 109 ครั้ง)
ขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม นำส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 พ.ย. 2562 (อ่าน 103 ครั้ง)
รณรงค์พฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร 12 พ.ย. 2562 (อ่าน 112 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/19 Next »