ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้133คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27315คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229515คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ตารางเมตร) 17 ก.ค. 2563 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม และโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม) 16 ก.ค. 2563 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2563 (อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 2563 (อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2563 (อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงงานทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) โดยการลงดินและปลูกต้นชาฮกเกี้ยน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2563 (อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ ขนาด ๖๖๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2563 (อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ / ๔๘ / ๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2563 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 10 ก.ค. 2563 (อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อโปโลสีน้ำเงินแขนยาวจั๊มพ์แขน จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 2563 (อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถสิบล้อดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ - ๕๑๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 2563 (อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องวิทยุสื่อสาร ICOM – F๓GS จำนวน ๑๐ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 2563 (อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 2563 (อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2563 (อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2563 (อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๗๗๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2563 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรือยนต์ตรวจการณ์ และเรือตรวจการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2563 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน) 26 มิ.ย. 2563 (อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๒.๔๐ x ๑๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพลาล้อ (แกนล้อ) จำนวน ๖๙ อัน และล้อถังขยะ จำนวน ๑๓๘ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2563 (อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๕๘๒๗ และ อะไหล่ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2563 (อ่าน 115 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมร ๘๙๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2563 (อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๐๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2563 (อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ขนาดบรรจุถังละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก และขั้วแบตเตอรี่ จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งทั้งระบบ บริเวณภายในและภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IX ๖๘๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๕ / ๕๘ / ๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2563 (อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2563 (อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2563 (อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกดั๊มพ์เทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ดันดิน หมายเลขทะเบียน ตค – ๒๒๒๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2563 (อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 2563 (อ่าน 124 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 2563 (อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิ.ย. 2563 (อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำสิบล้อดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๓๗๗๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 2563 (อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 2563 (อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกรองน้ำเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๓๑๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 2563 (อ่าน 84 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 04 มิ.ย. 2563 (อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำสิบล้อดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๗๗๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิ.ย. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองรับระบบ ๕G จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 2563 (อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีแลทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 2563 (อ่าน 112 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/33 Next »