ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้955คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30619คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682975คน

ฝ่ายนิติบัญญัติ


นายพิชัย พันธุ์สุวรรณ
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายสมศักดิ์ พรหมศิริ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายนพพร วิญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายบญส่ง สินธุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายมนูญ พุ่มพวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายอรรณพ ทองนพคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายสุชิน สุทธิศักดิ์สุนทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายยงยุทธ สีแตงอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายพัฒทรพงศ์ เรืองราย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายเจษฏาภรณ์ เทียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายชาญ กาญจนสาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายมรุเดช คำประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายพิชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม