ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้996คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30660คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1683016คน

สำนักปลัดเทศบาล


นายสุรินทร์ จันทบูรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

นายวุฒิ ศรีรัตน์
รองปลัดเทศบาล

นายวรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
รองปลัดเทศบาล

นายสุราษฎร์ เผือกพูลผล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายเมธาพัฒน์ หงษ์ภูมี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายสรวิชญ์ อภิชัยบุญวัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาววัลย์วศิน เดชเจริญกิจกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัณณ์ณิสา ปานกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเทวัญ ไพบูลย์พานิช
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ