ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์52คน
ผู้ชมวันนี้121คน
ผู้ชมเมื่อวาน228คน
ผู้ชมเดือนนี้8206คน
ผู้ชมเดือนก่อน21062คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1495659คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

        ตามที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณี    ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อไม่ให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ ๑๗    พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น กรมเจ้าท่า จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาต แต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามที่ได้รับอนุญาตทราบ ดังนี้              

        ๑.ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มาแจ้งขอใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา ภายในวันที่     ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้รับยกเว้นโทษอาญาและโทษปรับทางปกครอง สำหรับผู้ที่เคยแจ้งต่อกรมเจ้าท่าก่อนมี   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งใหม่ ถือว่าได้แจ้งตามคำสั่งแล้ว

       ๒.ผู้แจ้งขอใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง โดยเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่น เพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้

             ๒.๑กรณีที่ไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน

                 ๒.๑.๑หลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                         (๑)สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทอาคารที่พักอาศัย

                         (๒)เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า หรือน้ำประปา หรือการชำระค่าภาษีโรงเรือน

                        (๓)หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ระบุปี พ.ศ.การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จาก            ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่สิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำนั้นตั้งอยู่

                         (๔)ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

                         (๕)กรณีเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้แสดงหลักฐานเอกสารในปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

                 ๒.๑.๒รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (เฉพาะกรณีที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าต้องจัดทำ)

           ๒.๒กรณีที่ได้รับอนุญาต แต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ให้แสดงใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

Adobe Acrobat Document  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 5.36 MB

อ่าน 82 ครั้ง   โพสเมื่อ : 29/08/2017 03:48